Metoder för påverkan

Ju fler vi är som engagerar oss för rättvis handel, desto större blir vår möjlighet att påverka beslutsfattare. “Engagera flera!” är ett studiematerial framtaget av Sensus studieförbund för att stödja er i just detta arbete. Via film och övningar får ni tips på hur ni kan väcka engagemang.
Engagera flera ! (länk)
Slutligen vill vi tips er om ett ytterligare verktyg, Sensus metodbank. Metoderna i metodbanken är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet.