Goda exempel: Kaffekooperativet Finca San Jorge

Kaffekooperativet Finca San Jorge i El Salvador samarbetar med den svenska organisationen IM, Individuell Människohjälp, kring rättvis handel . De tar ett stort ansvar för sin klimatpåverkan. Hör dem berätta själva i filmen nedan.

Här kan du läsa mer om IMs arbete (hemsida).

Finca San Jorges arbete för hållbarhet är mer regel än undantag för hur IM, Individuell Människohjälp, vill bedriva sitt arbete. Allt IM gör ska verka för mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar miljö samt för full delaktighet för individer och grupper som är särskilt utsatta. Dessa förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet, från planering till utvärdering. De kan också vara mål för enskilda projekt.
IM är medlemmar i World Fair Trade Organization och deras arbete syftar till att motverka barnarbete, diskriminering, dåliga arbetsförhållanden och produktion som är farlig för människor och miljö. Handel för IM är en form av hjälp till självhjälp, och går ofta hand i hand med sociala insatser. Producenterna får till exempel tillgång till hälsovård, utbildning, barnomsorg och deras barn får gå i skolan. IM Fair Trade bedriver handel genom ett nätverk av enskilda hantverkare, småskaliga samarbetspartners och regionala producentorganisationer. Många producenter har startat med IMs stöd. Relationerna mellan IM Fair Trade och producenterna ska präglas av långsiktighet, öppenhet och ömsesidig respekt.
Texten ovan är författad i maj 2011.