Går det att försvara den långa transporten?

Fattigdomsbekämpning och klimatarbetet måste gå hand i hand. Vi är alla en del av något större än oss själva och vårt närmsta grannskap och det är dags att vi inser att även det som sker geografiskt långt bort ifrån oss ändå kan få nära konsekvenser. Vi kan inte prata om en hållbar utveckling om människor lever i social och/eller ekonomisk misär. Att enbart förespråka lokal produktion och konsumtion kan bidra till att fattiga blir än mer marginaliserade och på så sätt hindra dem från att själva påverka sin situation.
Förutom att rättvis handel minskar andelen människor som lever i global fattigdom och utvecklar deras sociala förhållanden till det bättre, så finns det även många argument direkt kopplade till klimatpåverkan som påvisar systemets styrka. Producenterna som är en del av rättvishandels-systemet globalt garanteras långsiktiga handelsförhållanden, vilket är oerhört viktigt för vår miljö. Genom att på lång sikt kunna planera sin produktion så behöver inte producenterna utarma sina jordar och de ges möjlighet att finna alternativa grödor att producera, som bättre klarar de nya förhållandena i deras närmiljö. Det finns hela tiden en ekonomisk trygghet som backar upp och där producenterna aktivt får stöd att möta de klimatförändringar som de möter. De långsiktiga handelsavtalen möjliggör att transporten kan planeras i god tid. Framförhållningen medför i de flesta fall att transporten kan ske med båt. Vid hastiga beslut eller ordrar hamnar många företag annars i problematiken att försändelser ska ut samma dag eller vecka, vilket kräver flygtransport.
Rosproduktion i Kenya respektive i Holland:
Var är klimatpåverkan störst?

I en artikel publicerad av det brittiska företaget Traidcraft* framgår det att det enbart är rosor 
av samtliga Fairtrade-certifierade produkter som fraktas med flyg till Storbritannien. Majoriteten av de övriga produkterna transporteras med båt. Men, hur är det då med transporten av Fairtrade-certifierade rosor från Kenya – hur miljöfarliga är de i relation till rosor odlade i Europa? Undersökningen som Traidcraft refererar till visar att Fairtrade-certifierade rosor från Kenya har en 80 % mindre energiåtgång under sin produktion och transport än rosor som odlas i Holland, och som inte är Fairtrade-certifierade. Det beror av att de holländska rosorna måste odlas i stora, uppvärmda, växthus. I Kenya däremot finns det ett naturligt gynnsamt klimat för odling av rosor.
Misstaget som många gör då de studerar handel och dess påverkan på miljö, är att mycket fokus läggs just enbart på transporten av produkten, inte produktens kompletta livscykel. Koldioxidutsläpp sker ju under hela cykeln, inte bara under transporten.
Foto: Fairtrade Sverige

Handel med utvecklingsländer – går det att försvara den långa transporten? (pdf)

*Traidcrafts artikel heter “Trade and climate Change: an introduction” (2010)
Texten i övrigt är författad av projektledare Henrietta Eurenius i december 2010.