Ett Creative Commons-licensierat material

Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk. Detta genomförs rent praktiskt genom ett system av licenser. Den som skapat verket, upphovsmannen, väljer vilka friheter hon eller han vill att verket skall ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.
Sajten ”Vad är rättvis handel? Ett flexibelt introduktionsmaterial.” är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens.  Denna licensiering innebär att du är fri att använda materialet om du informerar om ursprungskällan (alltså hit), men du har inte tillåtelse att ändra i materialet eller använda det i kommersiellt syfte. Alla verk som licenseras av Creative Commons bär en symbol. För licensen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens ser symbolen ut såhär:
Här kan du fördjupa dig ytterligare kring licensen:
Följande sex filmer; Introduktionsfilmen på förstasidan, samtliga fyra filmer under fliken “Framtidsutsikter” och slutligen Engagera dig för rättvis handel-filmen under fliken “Engagera dig!” är licensierade under nedanstående licens: Creative Commons Erkännande-Icke Kommersiell 3.0 Unported Licens. Det innebär att du förutom att använda materialet tillåts att sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på verken, men det får inte användas i kommersiella sammanhang. Ni som önskar använda materialet på ett nytt sätt eller modifiera det måste också ge oss äran för att vi har skapat ursprungsverket. För Creative Commons Icke Kommersiell 3.0 ser symbolen ut såhär:

Här kan du fördjupa dig ytterligare kring licensen.