Om Nordic Fair Trade

Projekten Flexlär och Nordic Fair Trade
Arbetet med sajten har genomförts i två steg. 2011 fick Sensus tillsammans med Nätverket för rättvis handel pengar av Folkbildningsrådet för kunna driva projektet ”Flexibelt lärande i rättvis handel”.  Ett grundläggande material togs fram.
Sajten har sedan byggts på inom projektet Fair Trade Nordic som drivs med stöd från Nordiska Ministerrådet. Målet är att producera ett flexibelt studiematerial om Fair Trade och samla det i en databas. Deltagarna ska kunna använda materialet i sina egna tillämpningar. Deltagare i projektet är Nätverket för Rättvis Handel (Sverige), Fair Trade Danmark, Friends Fair Trade (Norge), Fair Trade Återförsäljarna (Sverige), IM Fair Trade (Individuell Människohjälp, Sverige), Sensus Studieförbund (Sverige), Studieförbundet Bilda (Sverige) och Röda Korsets Folkhögskola (Sverige). 2012-09-03