Film: Handelskedjan del 1

Handelskedjan inom rättvis handel började med direkta kontakter mellan enskilda producenter i ett u-land och en världsbutik, men efterhand har kedjan kompletterats med förädlingsled och grossister. Del 1 av filmen fokuserar på Fair Trade enligt WFTO, World Fair Trade Organization. Bertil Högberg, som i många år varit aktiv i rättvis handels-rörelsen och idag är ordförande i Fair Trade Återförsäljarna beskriver och förtydligar. Tid: 9:56.