Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbetade från början för att bevara regnskogarna i Mellan- och Sydamerika, men har utvidgat sin verksamhet också till socialt hänsynstagande.


Rainforest Alliance (pdf)