Världshandel och utveckling

Vad är det som gör att de fattiga i världen inte kan dra nytta av en allt snabbare globalisering och en växande världshandel?

Världshandel och utveckling