Klimatfrågan

Det finns en utmaning i att rättvist handlade varor allt som oftast produceras på
andra sidan jordklotet och kräver långa transporter för att nå butikshyllorna i Sverige. Hur påverkas vårt klimat av dessa transporter? Går det att försvara de långa transporterna? Vilka är de starkaste argumenten för att rättvis handel är gynnsamt för vårt klimat? Hur jobbar de olika aktörerna inom rättvis handel för en hållbar utveckling?
Via den här sidan vill vi ge er en ökad insyn i hur rättvis handel kan fungera som ett bra verktyg för en hållbar utveckling globalt. Ni finner såväl goda exempel som olika aktörers strategier kring klimatfrågor på underflikarna till denna sida.