Så fungerar WFTO, World Fair Trade Organization

WFTO, World Fair Trade Organization, är den organisation som förenar producenter, Fair Trade Organizations, importörer och världsbutiker och som var pionjärer för rättvis handel.
Så fungerar WFTO!
Mer info: WFTO:s hemsida (på engelska)


Rättvis handel enligt World Fair Trade Organization (pdf)
WFTO and the Ten Principles
En film som handlar om generalförsamlingens globala möte i Mombasa i Kenya 2011.