Ordlista

ATO, Alternative Trade Organization Organisation i ett utvecklingsland som hjälper producenter med marknadsföring, export osv. Kallas numera FTO.
Certifiering
Godkännande av producent som efter kontroll visar sig leva upp till Fairtrade Internationals kriterier. Ligger till grund för användningen av produktmärkningen.
CSR,  Corporate Social Responsibility
Företags egna sociala ansvar för arbetares och producenter arbets- och levnadsvillkor. Jämför etisk handel!
Diplomering
Godkännande av att en Fairtrade City, Fairtrade Church eller liknande lever upp till kraven.
Etisk handel
Handel med socialt ansvar för arbetare och producenter.
Fairtrade
Rättvis handel, en märkning som syftar till att garantera att producenterna har fått ordentligt betalt och bra arbetsförhållanden. Skrivs i Sverige ofta i ett ord.
Fair Trade
Rättvis handel, det ursprungliga internationella begreppet som började med småskalig import av hantverk från producenter i Syd och som såldes i särskilda världsbutiker i Norr.
Fair Trade Foundation
Den brittiska motsvarigheten till Fairtrade Sverige.
Fairtrade International
Den internationella organisation som utformar krav och kriterier för Fairtrade-märkningen. Har 120 s.k. liaison officers runt om i världen. Har sitt huvudkontor i Bonn i Tyskland.
Fairtrade Sverige
Det svenska märkningsinitiativet. Har 45 medlemsorganisationer.
Fairtrade AB Det svenska företaget som licensierar företag som vill använda Fairtrade-märkningen på sina produkter. Finansieras av licensavgifter.
Fair Trade Återförsäljarna
De samlade världsbutikerna i Sverige, ca 40 st. Har sitt huvudkontor i Göteborg.
FLO, Fairtrade Labelling Organization
Tidigare namn på Fairtrade International.
FLO-Cert
Oberoende certifieringsorgan som kontrollerar producenter och tillverkare som ingår i märkningssystemet. Har kontrollanter över hela världen.
FTO, Fair Trade Organization
Organisation i ett utvecklingsland som hjälper producenter med marknadsföring, export osv. Kallades tidigare ATO.
ISO
International Organization for Standardisation, http://www.iso.org handlar om krav på likabehandling, transparens och kvalitet. FLO-Cert är ackrediterad enligt ISO 65.
Licensiering
Godkännande av företag som vill använda Fairtrade-märkningen på sina produkter. Licensavgift betalas till Fairtrade AB i Sverige.
Max Havelaar
Den första produktmärkningen i Holland 1988. Fortfarande namnet på märkningsinitiativen i Hollan, Belgien och Frankrike.
Produktmärkning
En logo att sätta på produkter som visar att producenterna har fått ordentligt betalt och arbetar under bra förhållanden.
Rättvis Handel
Samlingsnamn för både produktmärkningen och världsbutiksrörelsen.
Rättvisemärkt
Tidigare namn på Fairtrade-märkningen i Sverige. Togs bort 2010.
Spårbarhet
Möjligheten att spåra produkter genom handelskedjan till sitt ursprung.
Uciri
Kaffekooperativ i södra Mexiko som grundades bl.a. av Frans van der Hoff och som introducerade idén med produktmärkning.
WFTO, World Fair Trade Organization
Den globala organisation som förenar FTO:er, importörer och världsbutiker som handlar med rättvist handlade produkter.
WTO, World Trade Organization
Världshandelsorganisationen som har 145 medlemsländer och som utfärdar regler för världshandeln. Har också en tvistlösningsmekanism för att lösa handelstvister.