Vilka är problemen?

Vilka är problemen som fattiga odlare eller hantverkare möter? Vad är det som gör att de inte kan nå ut till en större marknad för att få det bättre?

Vilka är problemen Fair Trade vill lösa?