Ett makro- och ett mikroperspektiv

Ojämlikheten i världen skapar en utbredd fattigdom som måste bekämpas. Idag räknar man med att 1,3 miljarder människor lever i extrem fattigdom, dvs. på mindre än 1,25 dollar om dagen. Det motsvarar ungefär 10 svenska kronor.
Det handlar både om att fattiga människor saknar möjligheter att ta sig ur fattigdom och att det finns strukturella hinder på lokal, regional och/eller global nivå för dem att göra det.
Det här avsnittet består av två delar som tittar på vilka problem människor i fattiga länder har i relation till världshandeln. Den första texten utgår från ett makroperspektiv och handlar om globalisering och världshandel. Den andra texten utgår från producenternas situation i ett mikroperspektiv och söker kartlägga de problem fattiga småbrukare och producenter har. Det finns också en kort text om världsbankens senaste siffror över världsfattigdomen.

Världshandel och utveckling
        Vilka är problemen Fair Trade vill lösa?
        Om fattigdom