Fyra filmer om framtiden

Hur ser framtiden ut för våra samarbetspartners i Syd? Vilka är deras största utmaningar respektive möjligheter? Vilka trender ser de svenska aktörerna i sitt arbete för rättvis handel och vilken kritik får de möta, samt vad har de för svar på denna kritik?
Projektledare Henrietta Eurenius har tillsammans med filmteamet hos Medis5 skapat fyra filmer där ledande aktörer inom rättvis handel intervjuas. De intervjuade är: Bertil Högberg, ordförande i organisationen Fair Trade Återförsäljarna; Emma Rung, tf Generalsekreterare Fairtrade Sverige och Christina Båge Friborg, grundare av och seniorkonsult vid Ethos International.
De intervjuas utifrån följande teman: utmaningar, möjligheter, trender och kritik. Låt intervjuerna inspirera till diskussion! Håller ni med dem i deras argumentation? Varför/Varför inte? Motivera era ställningstaganden!*
De här fyra filmerna, filmen på Home-sidan och inspirationsfilmen som ni finner under fliken “Handledningar och tips” har varit ett samarbete mellan projektledare Henrietta Eurenius och filmteamet hos Medis5: Peter Karppinen, Lene Havemose, Saari Nord, Rolf Hendil-Forssell och Steffi Bakker. Samtliga filmer producerades i april-oktober 2011.