Filmen möjligheter

I filmen “Möjligheter inom rättvis handel” beskriver intervjupersonerna den stora potential som finns genom rättvis handel för att skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för producenter i utvecklingsländer.