Presentation av materialet om rättvis handel

Den här sajten innehåller ett utbildningsmaterial om rättvis handel. I studiematerialet varvar vi text, bild och film som förklarar och illustrerar rättvishandelsrörelsen.  Till detta har vi kopplat olika metoder för interaktivitet, t.ex. diskussions- och värderingsövningar samt kunskapsinhämtning via nätet.

 Denna studiehandledning finner du i en wiki. En wiki är kooperativ fil på nätet där alla som blir medlemmar kan bidra med sina egna tips om metoder, annat material man använt osv. Där finns också en databas där allt material finns sorterat som grund eller fördjupningsmaterial med direkta länkar till varje enskild film, powerpoint eller pdf. I wikin finns också tips om annat material, filmer och länkar. Antingen kan du välja att själv plocka ut de delar som intresserar dig och inspireras samt genomföra uppgifterna där, eller delta i en organiserad kurs eller studiecirkel, fysisk eller via nätet.

 Där finns också en länk till Symbaloo som är en länklista med lättåtkomliga symboler till annat materialet om Fair Trade på nätet. Den är också kooperativ, så den som hittar nya länkar enkelt kan lägga till och bygga ut listan.

Till sist finns det också en Facebook-grupp för de instruktörer eller utbildare som ordnar kurser kring materialet. Tanken är att vi ska kunna hålla kontakt, utbyta idéer, fråga efter material, tipsa om saker i den här gruppen.

2012-09-12