Film: Kuapa Kokoo

Ett exempel på rättvis handel enligt Fairtrade International:

TEMA KAKAO (pdf)
Kakaokooperativet Kuapa Kokoo är verksamma i Ghana. Kooperativet samlar 45 000 medlemmar och de är producenterna bakom den fantastiska Divine-chokladen, som är certifierad av Fairtrade.

Mer information om Kuapa Kokoo (hemsida)
Mer information om Divine Chocolate (hemsida)
Fairtrade criterias cocoa (pdf)
Materialet skapades i juni 2011.