Presentation av deltagande organisationer (Fair Trade Nordic)

Här finns presentationer av de sex skandinaviska Fair Trade-aktörer som ingår i projektet Fair Trade Nordic.
Fair Trade Danmark
Fair Trade Återförsäljarna
Friends Fair Trade
IM Fair Trade
Nätverket Rättvis Handel
Sensus