Datummärkning av materialet

Vi vill uppmärksamma er användare av detta material på att all den information som återfinns i studiematerialet tidsanges här på sajten. Antingen kan ni finna detta direkt i de olika medierna och/eller dokumenten eller som en liten markering under de producerade materialen. Detta är viktigt att tänka på eftersom att såväl statistik som data förändras relativt snabbt då vi talar om en process så som handel och den påverkanskraft som rättvis handel/Fairtrade har.