Film: Historisk tillbakablick WFTO

Rättvis Handelsrörelsen har vuxit fram eftersom det finns många producenter i utvecklingsländer som har begränsade resurser och svårt att hävda sig på världsmarknaden. Här ligger två filmer som skildrar rörelsens historia, både världsbutiksrörelsen och Fairtrade-märkningen.
Samma material finns som ett bildspel i pdf-format med talarmanus.
Den första delen av filmen handlar om Fair Trades historia som börjar med de missionärer som tog hem varor från u-länderna och den organiserade starten för rörelsen i slutet av 1940-talet. Via de tre stadierna alternativ handel, solidarisk handel och rättvis handel till dagens situation med ett snabbt växande intresse. Filmen fokuserar på WFTO, World Fair Trade Organization.Tid: 7:53.

Fair Trades historia (pdf)

Talarmanus (pdf)